Gezondheid - Webstein Internetartikelen

Verschil tussen poelier en slager

slager
Een slager is iemand die beroepsmatig vlees verkoopt. Hij heeft meestal ook de taak om het vlees verkoopklaar te maken. Zo horen werkjes als uitbenen en fileren bij het werk van een slager. Een ‘gewone’ slager verkoopt in principe alle soorten vlees.

Een poelier is een slager die zich op de verkoop van het vlees van vogelsoorten richt. Een poelier verkoopt bijvoorbeeld kip en kalkoen. Maar hij verkoopt naast gevogelte vaak ook wild, zoals haas, hert en wilde eend.

Herkomst van de poelier

Het woord poelier is afgeleid van het Latijnse woord pullarius. Een pullarius is iemand die op kippen past. Vroeger gebruikten zieners kippen om de toekomst te voorspellen: de pullarius paste dan op de (heilige) kippen.

De huidige betekenis ligt echter iets verder van de oorspronkelijke vandaan: via de betekenis ‘handelaar in kippen’ kreeg het woord poelier de betekenis ‘slager die zich richt op gevogelte’.

Verschil in geschiedenis

Het verschil tussen de poelier en de slager zit dus vooral in het soort vlees dat de beide vakmannen verkopen: de slager richt zich op alle soorten vlees (rund, varken, gevogelte, wild, et cetera) en de poelier richt zich met name op gevogelte (en vaak wild).

Er is ook een klein verschil in de geschiedenis van de twee ambachten: poeliers waren vroeger de mensen die op het gevogelte, dat vaak heilig was, pasten. Slagers zijn altijd de mannen geweest die voor het vlees zorgden.

Het is wel belangrijk om op te merken dat poeliers al vrij snel voor het vlees van gevogelte zorgden en dat zij dus dezelfde functie hadden als de slager, maar dat zij zich hebben gespecialiseerd in een andere vleessoort.

Overeenkomsten poelier en slager

Vroeger slachtten poeliers en slagers overigens nog zelf hun vlees. Daarna moesten zij het uitbenen. Daarin is geen verschil tussen poelier en slager te vinden. Ook tegenwoordig is er geen verschil meer, want de meeste dieren, zowel runderen als kippen, worden geslacht in het slachthuis.

De slager krijgt vaak (voorverpakt) stukken vlees binnen. Soms kunnen deze direct de toonbank in en soms dienen de stukken nog kleiner gemaakt of op een andere manier bewerkt te worden.

Poeliers hebben het moeilijk

Slagerijen zijn tegenwoordig nog overal te vinden. Poeliers daarentegen hebben het veel moeilijker. In West-Europa zijn hierdoor nog maar weinig zelfstandige poeliers te vinden. Eigenlijk is de markt de plaats waar u de grootste kans hebt om nog een poelier tegen te komen. En is het niet heerlijk om een stukje kip te hebben dat onder handen van een echte vakman is geweest?