Gezondheid - Webstein Internetartikelen

Assortiment van de poelier

kip

De poelier is een slager die zich richt op de verkoop van allerlei soorten gevogelte. Het assortiment van een poelier kan soms echter verschillen met dat van één van zijn collega’s. Er zijn namelijk ook poeliers die zich specialiseren in kip, kalkoen of wild, maar er zijn ook andere specialisaties denkbaar.

Pluimvee

Kip, kalkoen, parelhoen, tamme eend, tamme gans en kwartel zijn het gevogelte dat het predicaat ‘pluimvee’ of ‘tam gevogelte’ krijgen.

Kip is de meest verkochte vleessoort uit het rijtje gevogelte. Kip is vetarm en eiwitrijk. Kip is bij de poelier te koop als piepkuiken (kip in de leeftijd van 4 tot 6 weken) of braadkip (kip in de leeftijd van 6 tot 10 weken). Ook delen van kip, zoals een kippenpoot, een kippenbout en een kippenvleugel, zijn los verkrijgbaar bij de poelier.

Kalkoen is onder te verdelen in kalkoenborstvlees, dat zonder vel eiwitrijk en vetarmer dan kip is, en kalkoenpootvlees, dat grover van structuur is en een langere bereidingstijd dan kalkoenborstvlees vergt. Kalkoenvlees is ten opzichte van kip rijker aan ijzer en het vlees heeft een grovere structuur. Kalkoen vergt een zorgvuldige bereiding, omdat het vlees snel droog wordt.

Wild

Het vlees van dieren die in de natuur leven, wordt in de categorie ‘wild’ geplaatst. Doordat dieren in de natuur veel bewegen – ze zoeken immers zelf hun voedsel – is hun vlees doorgaans mager, rijker aan eiwitten en heel smaakvol.

Voorbeelden van dieren wier vlees als ‘wild’ wordt bestempeld. zijn de duif, de wilde eend, de fazant, de gans, de haas, de houtsnip, het konijn, de ree, de patrijs, de watersnip en het wild zwijn.

Wild is met name te verkrijgen in het jachtseizoen, dat van 15 oktober tot en met 31 december loopt. Maar ook in andere jaargetijden is er wild te krijgen. Zo kunt u in het voorjaar vlees van een ree eten en in de nazomer is het vlees van wilde eend volop verkrijgbaar bij de poelier.

Ander vlees

De poelier biedt vaak ook tam konijn, tamme duif en struisvogel aan. Deze dieren vallen niet onder de categorieën wild of pluimvee. Door de exclusiviteit van het vlees vindt u het niet bij iedere slager, laat staan in iedere supermarkt. Daarom is het voor de poelier leuk om zijn exclusieve karakter te gebruiken om ook deze bijzondere vleessoorten te verkopen.